Beste Ouder/verzorger,

Het opvoeden van kinderen is een geweldige, verantwoordelijke en soms ook lastige taak. Het vraagt veel geduld, energie en motivatie. Er zijn in elke opvoeding momenten waarop u met uw handen in het haar kan zitten of even niet meer weet of u op de juiste weg bent. Er hoeft lang niet altijd iets ernstigs aan de hand te zijn, maar wanneer deze momenten langdurig zijn en niet vanzelf overgaan, kan hulp welkom zijn.

Opvoeden klinkt makkelijker dan het is. Daarom besteedt De Caleidoscoop veel aandacht aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de ouder(s). Een deskundig opvoedadvies kan helpen om het leven met je kind(eren) leuker, makkelijker, liefdevoller te maken. Vaak blijven ouders beter gemotiveerd wanneer zij zich begrepen en gesteund voelen. Er groeit dan meer ruimte voor uw rol als opvoeder. En daar kunnen kinderen veel profijt van hebben. 

U kunt als ouder bij ons terecht voor opvoedondersteuning en advies. Samen met u onderzoeken waar het even niet lekker loopt in de opvoeding of waar u tegen aanloopt in het contact met uw kind. We bespreken wat u nodig heeft aan ondersteuning en advies en op welke manier we dit gaan aanpakken. Soms is een concreet advies, praktische tips, een luisterend oor of een bevestiging van uw vermoedens voldoende. Soms is er iets meer nodig. Al naar gelang van uw hulpvraag zijn ook huisbezoeken of gezinsgesprekken mogelijk. 

Onze adviezen en praktische tips geven u inzicht in waarom bepaalde situaties in het gezin steeds weer volgens een vast, ongewenst patroon verlopen. En u krijgt natuurlijk handreikingen om dit patroon te doorbreken.

Maakt u gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Hartelijke groet,
Marja en Suzanne