Nieuws

Zorgverzekeraars en vergoedingen 2018

Om voor vergoeding door de verschillende zorgverzekeraars in aanmerking te blijven komen hebben de zorgverzekeraars voor 2018 nieuwe kwaliteitseisen geformuleerd waar zorgverleners aan moeten voldoen. Wij zijn als Integratief Kinder- en jeugd therapeut blij met dit initiatief; de cliënt kan rekenen op kwalitatief goede zorg, daar doen we het voor! We zijn dan ook trots om te kunnen vermelden dat wij  na een intensieve bijscholing wederom voldoen aan alle kwalificaties. Daarmee vergoeden nagenoeg alle zorgverzekeraars onze begeleiding in de aanvullende verzekering! Via deze link kunt u direct zien welke zorgverzekeraars onze begeleiding (deels) vergoeden:

https://www.vit-therapeuten.nl/cli--nten/overzicht-vergoedingen/


 

Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet (AVG) daadwerkelijk van kracht. ook praktijk De Caleidoscoop ontkomt niet aan de regelgeving van de AVG. Zo voegen wij onder andere bij iedere behandelovereenkomst een privacy document toe zodat clienten goed op de hoogte zijn.              

PRIVACY-DOCUMENT

 

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over zijn/haar gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • Kosten van het consult.

                       

 


 Marja Barth           Suzanne Bakermans Praktijk De Caleidoscoop is een praktijk voor integratieve Kinder- en Jeugdtherapie. In onze praktijk krijgen kinderen van 4 tot en met 18 jaar persoonlijke begeleiding voor problematiek op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied.
 

De Caleidoscoop is geopend in 2009 en is sindsdien een goed lopende en nog steeds groeiende praktijk binnen de jeugdhulpverlening van de gemeente Almere. Cliënten worden naar De Caleidoscoop doorverwezen vanuit onder andere huisartsen, zorgcoördinatoren van scholen en jeugd- en school maatschappelijk werk. Ook zijn wij gesprekspartner van het Zat VO. Daarnaast hebben wij al jaren een samenwerking met jeugdverpleegkundige en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg en zijn we een professionele partner en doorverwijsmogelijkheid voor de opvoedadviseurs.

 
 
 

Kinder- en Jeugdtherapeuten De Caleidoscoop
Beneluxlaan 575
1363 BJ  Almere-Poort
06 36 30 66 86
06 20 38 90 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.