Tarieven

large 2008 1 140463 72Praktijk de Caleidoscoop hanteert onderstaande tarieven:

Elke sessie met kind of jongere, intakegesprek, oudergesprek, oriënterend gesprek, evaluatiegesprek, schoolbegeleidingsgesprek, schoolobservatie en gezinsgesprek, duurt 60 minuten en bedraagt € 100,-.

Wilt u telefonisch met ons overleggen dan zullen we de gesprekken die langer dan 10 minuten duren in rekening brengen. Zo ook de (overleg)gesprekken voor uw kind met huisarts, school of andere verwijzers. 15 minuten bedraagt € 15,-                                                        

Voor het maken van verslagen voor scholen, huisarts of andere verwijzers brengen wij 1 sessie van € 60,-in rekening.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Clienten vonden ons eerder op , kindertherapie almere,  kindercoach almere, kinderpsycholoog almere,