Echtscheiding

nbb foto 638732 187x280Een scheiding tussen ouders is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis en kan grote emotionele gevolgen hebben. Een scheiding kan voor kinderen het verlies van basisvertrouwen, verlies van een van de ouders in hun dagelijkse leefomgeving en intense emoties zoals onzekerheid, angst, schuldgevoelens, verdriet of boosheid als gevolg hebben. Ook praktische veranderingen zoals een verhuizing of verandering van school en het leren omgaan met eventuele nieuwe partners van hun ouders kunnen ingrijpend zijn. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat een kind goede ondersteuning krijgt voor, tijdens of na het scheiden van zijn of haar ouders. Ook ouders hebben hier zelf een grote en belangrijke rol in. 

Het kan voor kinderen en jongeren prettig zijn om zonder enige remmingen hun hart te luchten bij een onafhankelijke persoon. Uw kind kan zijn/haar emoties verwerken en u als ouder krijgt handvatten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in de thuissituatie.

Als het om scheiden gaat kunnen de signalen zijn:

  • Uw kind slaapt zo slecht sinds de scheiding
  • Het lijkt wel of mijn kind zich helemaal afsluit en wil niet over de scheiding praten
  • Sinds de scheiding zijn de schoolresultaten van mijn kind aanzienlijk verslechterd
  • Uw kind is heel verdrietig en zelfs soms angstig sinds de scheiding
  • Uw kind heeft sinds de scheiding veel boosheid

 

 

 

Clienten vonden ons eerder op, therapie kind echtscheiding almere, kindercoach echtscheiding almere, echtscheiding almere, kindertherapie  almere, coaching jongere almere, therapie jongere almere