Werkwijze

Aanmelden en verder?

U kunt zich direct bij ons aanmelden, hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts nodig. Na het eerste contact sturen wij u het intakeformulier. Dit formulier vormt de basis voor het intake gesprek. Dit intakegesprek vindt plaats met u als ouder(s) en is nog zonder uw kind. Tijdens het intakegesprek kunt u kennis maken met onze praktijk, onze werkwijze en ons als therapeuten en zullen wij dieper ingaan op de klacht en reden van aanmelding.  Alleen als het goed voelt en u vertrouwen heeft in onze aanpak kunnen we samen werken aan verandering(en). Als u besluit om met de therapie te starten, dan volgen er 5 wekelijkse sessies met uw kind.

Na elke 5 sessies met uw kind vindt een gesprek met u als ouder plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van uw kind besproken wordt.  Al naar gelang de duur van de therapie zullen er meerdere oudergesprekken plaats vinden. Tijdens deze oudergesprekken geven we waar nodig praktisch advies en (opvoed) tips aan u als ouder. De therapie is kortdurend en wordt beëindigd zodra het kind klaar is. Over het algemeen zijn dit minder dan 15 sessies.

 

Therapievormen 

Wij werken integratief, dat betekent dat wij de verschillende therapievormen integreren al naar gelang de behoefte van het kind. Ieder kind is anders, elke behoefte is anders. Niet de methode staat centraal maar de hulpvraag!

De therapievormen die wij o.a gebruiken :

 • Cognitieve therapie: herstructureren van belemmerende denkpatronen
 • Gedragstherapie: o.a. impulsbeheersing en sociale vaardigheden
 • Speltherapie met speciaal materiaal en rollenspelen
 • NLP
 • Metaforische verhalen en sprookjes
 • Tekenen en creatieve therapie
 • Oplossingsgerichte therapie: aandacht voor de oplossing in plaats van het probleem
 • Systeemtherapie: kijken naar samenhang tussen familierelaties, school, vrienden en communicatie.
 • Visualisaties en verbeelding
 • EMDR
 • KidsCompas Talentenscan (lees meer op www.kidscompas.nl

 

 

 

 

Clienten vonden ons eerder op  kindertherapie almere, coaching kind almere, kinderpsycholoog almere, psychologische hulp kind almere, opvoedadvies almere, kinderpsycholoog, ouderbegeleiding almere, kindercaoch almere